עלון/פלייר

מייצרים פליירים ועלונים  שהלקוח לא יזרוק לפח